Skip to the page content

 

Daw’r cyfnod ymgeisio i ben am 5pm 15 Ionawr

Mae Gwobrau GO Cymru 2019/20 yn gyfle unigryw i arddangos yr arloesi, y mentrau a’r datblygiadau sy’n golygu bod Cymru yn arwain y byd gyda chaffael cyhoeddus clyfar ac effeithiol.

Gwobrau GO yw eich cyfle i feincnodi eich tîm caffael yn erbyn timau gorau’r wlad. Mae’r gwobrau’n agored i sefydliadau sector cyhoeddus, sector preifat a thrydydd sector. Gallwch fanteisio ar y cyfle hwn i ddenu sylw at eich sefydliad drwy ymgeisio ar gyfer Gwobrau GO a sicrhau cydnabyddiaeth i’ch llwyddiant ym maes caffael!

Sut mae ymgeisio:

  1. Dylech gofrestru gyda’n porth ymgeisio ar-lein a chreu eich cyfrif – drwy gofrestru’n gynnar cewch gymorth ychwanegol yn ystod y cyfnod sy’n arwain at y dyddiad cau
  2. Gallwch ddechrau ymgeisio yn syth neu gallwch ddod yn ôl i wneud hynny eto
  3. Cymerwch amser i baratoi eich cais: edrychwch ar y categorïau, y meini prawf a’r cwestiynau
  4. Pan fyddwch yn barod, llenwch y ffurflen gais a’i hatodi i’ch dogfennau ategol
  5. Cyflwynwch eich cais
  6. Nid oes ffi i ymgeisio ar gyfer Gwobrau GO Cymru 2019/20.

Os oes gennych gwestiynau’n ymwneud â’r broses ymgeisio, cysylltwch â’r tîm heddiw ar [email protected]

Cofrestru i Ymgeisio