Skip to the page content

 

Pam Ymgeisio?

Mae Gwobrau GO Cymru yn cydnabod y sefydliadau a’r timau hynny sy’n gwneud gwahaniaeth go iawn ledled y wlad ym maes caffael sector cyhoeddus.

Dyma eich cyfle i arddangos eich mentrau i’ch cymheiriaid a dangos pam mae eich tîm caffael ymysg y gorau yng Nghymru. Os yw prosiectau caffael eich sefydliad yn newid bywydau, yn torri tir newydd neu’n gosod safon sy’n esiampl i bobl eraill, yna gwnewch yn siŵr bod y byd caffael yn cael gwybod!

Bydd enillwyr Gwobrau GO Cymru yn mynd yn syth i rownd derfynol Gwobrau GO Cenedlaethol y DU a byddant yn cystadlu yn erbyn enillwyr eraill o bob cwr o’r DU.

Beth am rannu eich stori a rhoi gwybod i bawb bod Cymru yn arwain y byd ym maes caffael sy’n seiliedig ar arferion da?

Cofrestru i Ymgeisio

Dyma rai o brif fanteision ymgeisio ar gyfer sefydliadau sector cyhoeddus a sector preifat.

Sefydliadau Sector Cyhoeddus

 • Codi proffil eich sefydliad a rhannu eich llwyddiant â’ch cymheiriaid
 • Cael cydnabyddiaeth i’ch gwaith gan ffigyrau blaenllaw y byd caffael cyhoeddus
 • Dysgu gan enghreifftiau ardderchog eraill o arferion da a ddarperir gydol y flwyddyn
 • Dathlu’r cyfraniad gwych y gall caffael cyhoeddus ei wneud yng Nghymru
 • • Cwrdd â chyflenwyr o bob cwr o Gymru gyda mynediad am ddim i un o’r digwyddiadau mwyaf ym maes caffael, Procurex Cymru 2020, fel sefydliad yn rownd derfynol Gwobrau GO – gan gynnwys ein cinio rhwydweithio a’r cyfle i gymryd rhan yn ein cyflwyniad arbennig i’r rhai yn y rownd derfynol. Bydd Procurex Cymru yn cael ei gynnal yn Motorpoint Arena, Caerdydd ar ddiwrnod seremoni Gwobrau GO
 • • Cwrdd â sefydliadau eraill yn y rownd derfynol ac arweinwyr eraill ym maes caffael mewn seremoni gyflwyno gyda’r nos ar 18 Mawrth 2020, yng Ngwesty Mercure Holland House, Caerdydd

Sefydliadau Sector Preifat

 • Cydnabyddiaeth i’ch gwaith a’ch llwyddiannau gyda’r sector cyhoeddus
 • Profi eich prosiect neu dîm caffael yn erbyn goreuon y wlad
 • Cael adolygiad o’ch gwaith gan rai o ffigyrau blaenllaw y DU ym maes caffael
 • Cwrdd â chyflenwyr a phrynwyr eraill o bob cwr o’r Alban gyda mynediad am ddim i un o’r digwyddiadau mwyaf ym maes caffael, Procurex Cymru 2020, fel sefydliad yn rownd derfynol Gwobrau GO – gan gynnwys gwahoddiad i’ch tîm ymuno â’n cinio rhwydweithio a chymryd rhan yn ein cyflwyniad arbennig i’r rhai yn y rownd derfynol. Bydd Procurex Cymru yn cael ei gynnal yn Motorpoint Arena, Caerdydd ar ddiwrnod seremoni Gwobrau GO
 • • Mwynhau cyfle rhwydweithio o’r radd flaenaf gydag arweinyddion ym maes caffael wrth i chi gwrdd â sefydliadau eraill yn y rownd derfynol, sef sefydliadau o lywodraeth leol, y GIG, prifysgolion a’r sector preifat, a hynny yn y seremoni gyflwyno gyda’r nos ar 18 Mawrth yng Ngwesty Mercure Holland House, Caerdydd