Skip to the page content

 

GO Awards Wales Online – 2020 Winners

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi enillwyr eleni a’r rheini sydd wedi derbyn canmoliaeth uchel yng Ngwobrau GO Cymru 2020, Rhagoriaeth mewn Caffael Cyhoeddus.

Social Value / Gwobr Gwerth Cymdeithasol

Winner / Enillydd

Caerphilly County Borough Council

Highly Commended / Canmoliaeth Uchel

Highly Commended 121st Century Schools, Vale of Glamorgan Council
Highly Commended 1Merthyr Tydfil Housing Association, Lovell Homes

Sponsored by / Noddwyd gan

Sinclair Finance & Leasing

Best Service – Micro and Small Businesses and Third Sector Organisations / Y Gwasanaeth Gorau – Busnesau Bach a Micro a Sefydliadau Trydydd Sector

Winner / Enillydd

Domestic Abuse Safety Unit North Wales

Sponsored by / Noddwyd gan

Edmundson Electrical

Best Service – Medium and Large Organisations / Y Gwasanaeth Gorau – Sefydliadau Canolig a Mawr

Winner / Enillydd

Lyreco UK Ltd, Elite Paper Solutions Ltd, National Procurement Service, Better Jobs Closer to Home

Sponsored by / Noddwyd gan

ComputaCenter

Best Environmental Impact / Effaith Amgylcheddol Orau

Winner / Enillydd

Driver and Vehicle Licensing Agency

Highly Commended / Canmoliaeth Uchel

Highly Commended 1NWSSP – Procurement Services

Highly Commended 1Caerphilly County Borough Council

Sponsored by / Noddwyd gan

Statkraft

Procurement Innovation of the Year / Arloesi ym maes Caffael y Flwyddyn

Winner / Enillydd

Welsh Government Food Division (Lead Partner), Cross government partners Welsh Government – Innovation Health, Education, Procurement, Welsh Local Government Association, Innovate UK, Innovation Strategy

Highly Commended / Canmoliaeth Uchel

Highly Commended 1Vale of Glamorgan Council / Cyngor Bro Morgannwg

Sponsored by / Noddwyd gan

Omnicell

Procurement Project of the Year (sub-£20m value) / Prosiect Caffael y Flwyddyn (gwerth dan £20m)

Winner / Enillydd

NWSSP – Procurement Services on behalf of Aneurin Bevan University Health Board

Highly Commended / Canmoliaeth Uchel

Highly Commended 1NHS Wales Shared Services Partnership

Sponsored by / Noddwyd gan

Lyreco

Procurement Project of the Year (above-£20m value) / Prosiect Caffael y Flwyddyn (gwerth mwy nag £20 miliwn)

Winner / Enillydd

Newport Norse Limited, Newport City Council

Highly Commended / Canmoliaeth Uchel

Highly Commended 1Caerphilly County Borough Council for entry: Support at Home Procurement

Sponsored by / Noddwyd gan

Hilditch Group

Procurement Leadership of the Year / Arweinyddiaeth Caffael y Flwyddyn

Winner / Enillydd

NWSSP – Sustainability Group

Highly Commended / Canmoliaeth Uchel

Highly Commended 1Caerphilly County Borough Council
Highly Commended 1Driver and Vehicle Licensing Agency

Sponsored by / Noddwyd gan

Personal Group

Procurement Team of the Year / Tîm Caffael y Flwyddyn

Winner / Enillydd

NHS Wales Shared Services Partnership, Cardiff & Vale University Health Board

Highly Commended / Canmoliaeth Uchel

Highly Commended 1NWSSP (NHS Wales Shared Services Partnership), University of South Wales

Sponsored by / Noddwyd gan

Edmundson Electrical

GO Excellence Award / Gwobr Rhagoriaeth GO

Winner / Enillydd

Welsh Government Food Division (Lead Partner), Cross government partners Welsh Government – Innovation Health, Education, Procurement, Welsh Local Government Association, Innovate UK,Innovation Strategy

Sponsored by / Noddwyd gan

ASE Corporate Eyecare