Skip to the page content

 

Categorïau’r Gwobrau

Mae Gwobrau GO Cymru 2021/22 yn gyfle unigryw i arddangos yr arloesedd, y mentrau a’r llwyddiannau sy’n gwneud yr Alban yn arweinydd y byd mewn caffael cyhoeddus clyfar ac effeithiol.

Eleni, mae sawl categori newydd wedi cael eu hychwanegu at y rhestr, gan adlewyrchu amrywiaeth caffael yn sector cyhoeddus Cymru. Bachwch ar y cyfle hwn i ‘ddod allan o’r swyddfa wrth gefn’ a dewch i’r amlwg drwy gymryd rhan mewn Gwobrau GO, sydd ar agor i’r sector cyhoeddus a phreifat, a’r trydydd sector, a sicrhewch fod eich stori gaffael yn cael ei hadrodd!

Cofrestrwch i gymryd rhan yn y Gwobrau GO yma

– NEWYDD: Gwobr Gwelliant Parhaus

– NEWYDD: Contractwr y Flwyddyn

– NEWYDD: Gwobr Technoleg mewn Caffael

– NEWYDD: Llwyddiant Unigol y Flwyddyn

– NEWYDD: Gwobr Gwelliant Parhaus

– Cyflawniad Caffael Gorau

– Cyflawniad Contract Gorau

– Tîm y Flwyddyn

– Gwerth Cymdeithasol

– Prosiect Cyfalaf neu Seilwaith y Flwyddyn