Skip to the page content

 

Categorïau’r Gwobrau

Mae Gwobrau GO Cymru 2019/20 yn gyfle unigryw i arddangos yr arloesi, y mentrau a’r datblygiadau sy’n golygu bod Cymru yn arwain y byd gyda chaffael cyhoeddus clyfar ac effeithiol.

Eleni mae sawl categori newydd wedi cael eu hychwanegu at y rhestr, gan adlewyrchu’r amrywiaeth o gaffael sydd ar gael ym mhob rhan o sector cyhoeddus Cymru. Mae’r gwobrau’n agored i sefydliadau sector cyhoeddus, sector preifat a thrydydd sector. Gallwch fanteisio ar y cyfle hwn i ddenu sylw at eich sefydliad drwy ymgeisio ar gyfer Gwobrau GO a sicrhau cydnabyddiaeth i’ch llwyddiant ym maes caffael!

– Gwobr Barod at Brexit
– Gwobr Ymateb Rhagorol i COVID-19 – Cyhoeddus/Trydydd
– Gwobr Ymateb Rhagorol i COVID-19 – Preifat
– Gwerth Cymdeithasol
– Cyflawniad Contract Gorau – Sector Preifat/ Sefydliadau Busnes a Gynorthwyir
– Rheoli Perthynas â Chyflenwyr
– Tîm Caffael y Flwyddyn
– Cyflawniad Caffael Gorau – Iechyd a Gofal Cymdeithasol
– Cyflawniad Caffael Gorau – Llywodraeth Leol
– Cyflawniad Caffael Gorau – Sefydliadau Eraill
-Gwobr Rhagoriaeth GO

Ymgeisio ar gyfer Gwobrau GO Noddi Gwobrau GO