Skip to the page content

Dysgu mwy am Wobrau GO

Dathlu’r goreuon ym maes caffael cyhoeddus.

Gwobrau GO Cymru 2019/20 yw gwobrau rhagoriaeth Cymru ym maes caffael cyhoeddus ac maent yn gyfle i’ch sefydliad rannu eich llwyddiant.

Ers 2003, mae Gwobrau GO wedi dathlu’r goreuon ym maes caffael cyhoeddus ledled y DU, gyda gwobrau ar gyfer Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon, yn ogystal â Gwobrau GO Cenedlaethol y DU.

Mae Gwobrau GO yn cydnabod cyflawniadau a llwyddiannau timau caffael o bob rhan o’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector. Maent yn dathlu llwyddiannau ym maes arweinyddiaeth, arloesi, gwerth cymdeithasol a mwy. Edrychwch ar holl gategorïau’r gwobrau. yma.

Nod y noson yw codi proffil caffael yn gyffredinol, gan ddangos pwysigrwydd a manteision caffael ar gyfer y llywodraeth, y GIG, busnesau a’r cyhoedd yn y DU.

Ymunwch â ni yng ngwobrau blaenllaw Cymru ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym maes caffael cyhoeddus.

Cofrestru i Ymgeisio Noddi Gwobrau GO

Gwyliwch Uchafbwyntiau Gwobrau GO Cymru 2018