Skip to the page content

 

Trosolwg

Cydnabod Rhagoriaeth mewn Caffael Cyhoeddus a’r Gadwyn Gyflenwi

Mae Gwobrau Rhagoriaeth ym maes Caffael Cyhoeddus GO wedi arddangos y sefydliadau hynny sy’n arwain y ffordd ym maes caffael cyhoeddus ar draws holl wledydd y DU: Cymru, Yr Alban ac yn fwyaf diweddar, Gogledd Iwerddon yn ogystal â Gwobrau GO Cenedlaethol cronnus y DU.

Hyd yn oed cyn COVID-19, roedd caffael cyhoeddus yng Nghymru yn esblygu’n gyflym fel rhan o’i drawsnewid i fod yn chwaraewr strategol. Yn awr, yn sgil pandemig byd-eang, mae’r fantol yn uwch byth. Mae caffael yn cael sylw blaenllaw ac wrth i’r argyfwng esblygu’n rhywbeth sy’n debyg i normalrwydd, bydd darparu gwasanaethau cyhoeddus ar flaen y gad o ran adfer yr economi.

Dyna pam fod Gwobrau GO Cymru yn awr yn bwysicach nag erioed. Mae’n bryd cydnabod y gwaith diflino a’r ymdrech sy’n sail i ddarparu gwasanaethau critigol; arddangos yr arloesedd a’r dyfeisgarwch sy’n sicrhau budd cymdeithasol ac economaidd parhaol; a nodi’r cydweithio a’r partneriaethau helaeth sy’n bodoli ar draws cadwyni cyflenwi: boed hynny er mwyn mynd i’r afael â COVID-19 neu gyflawni llawer o ddisgwyliadau eraill dinasyddion Cymru.

Eleni, am y tro cyntaf, bydd Gwobrau GO Cymru yn cael eu cynnal ar-lein. Gan ddefnyddio technoleg ryngweithiol arloesol, byddwn yn cyflwyno Gwobrau GO yn uniongyrchol i chi, gan eich galluogi i weld y seremoni o leoliad o’ch dewis chi. Bydd y Gwobrau GO ar-lein yn gyfle prin i chi ddod ynghyd â’ch cyfoedion, eich cydweithwyr a’r gymuned gaffael ehangach a chydnabod y gwaith gwych mae unigolion a sefydliadau wedi’i wneud yn ystod pandemig COVID-19 a thrwy gydol y pandemig hwnnw. Er bod y digwyddiad yn cael ei gynnal ar-lein – mae ceisiadau’r Gwobrau a’r straeon y tu ôl iddyn yr un mor real.

Ymgeisio ar gyfer Gwobrau GO Gweld Seremoni 2020 ar Gais Noddi Gwobrau GO