Skip to the page content

 

Noddi Gwobrau GO

Bydd llawer o bobl sy’n gwneud penderfyniadau allweddol ac yn ddylanwadol ym maes caffael yn dod i wybod am eich sefydliad

Cysylltiad cadarnhaol â’r brand gwobrau mwyaf nodedig ym maes caffael yn y sector cyhoeddus yn y DU

Cyfle i hyrwyddo gallu eich cwmni ochr yn ochr ag enghreifftiau gorau’r diwydiant o ragoriaeth ym maes caffael

Brand tymor hir ar draws llawer o lwyfannau cyfryngau

Dangos brand a hyrwyddo ar y safle

Eich Cyfle

Yng Ngwobrau GO cewch gyfle i arddangos eich brand i rai o’r prynwyr mwyaf dylanwadol ac eithriadol ledled y wlad ym maes caffael.

Mae marchnad gaffael sector cyhoeddus Cymru yn werth £6 biliwn y flwyddyn ar hyn o bryd. Drwy alinio eich sefydliad â Gwobrau GO Cymru 2019/20, cewch gyfle i gwrdd â phobl sy’n gwneud penderfyniadau allweddol ac yn ddylanwadol dros ben yn y sector hwn, yn ogystal â chyfle i godi proffil eich sefydliad ym mhob rhan o’r gymuned caffael cyhoeddus. Fel noddwr, cewch gyfle i rwydweithio a meithrin perthynas bersonol â phobl sy’n gwneud penderfyniadau ac sy’n defnyddio eich cynnyrch a’ch gwasanaethau.

Pecynnau Noddi

Pecynnau Noddi

Unig Brif Noddwr

Noddwr Corfforaethol y Digwyddiad

Noddwr Categori

Noddwr Partner y Digwyddiad

Noddwr Derbyniad Diodydd cyn y Cinio

Noddwr Bwrdd

Noddwr Adloniant

Noddwr Derbyniad y rhai yn y Rownd Derfynol

Gwnewch Ymholiad Nawr Llwytho Llyfryn Nawdd i Lawr