Skip to the page content

 

Noddi Gwobrau GO

Bydd llawer o bobl sy’n gwneud penderfyniadau allweddol ac yn ddylanwadol ym maes caffael yn dod i wybod am eich sefydliad

Cysylltiad cadarnhaol â’r brand gwobrau mwyaf nodedig ym maes caffael yn y sector cyhoeddus yn y DU

Cyfle i hyrwyddo gallu eich cwmni ochr yn ochr ag enghreifftiau gorau’r diwydiant o ragoriaeth ym maes caffael

Hyrwyddo a brandio cynhwysfawr ar-lein cyn, yn ystod ac ar ôl y digwyddiad

Cyfle i siarad â chynulleidfa nodedig Gwobrau GO drwy fideo hyrwyddo neu fideo ohonoch yn siarad yn ystod y Seremoni Wobrwyo fyw

Eich Cyfle

Yng Ngwobrau GO Cymru cewch gyfle i arddangos eich brand i rai o’r prynwyr mwyaf dylanwadol ac eithriadol ledled y wlad ym maes caffael.

Drwy alinio eich sefydliad â Gwobrau GO Cymru cewch gyfle i gwrdd â phobl sy’n gwneud penderfyniadau allweddol ac sy’n ddylanwadol dros ben yn y sector hwn, yn ogystal â chodi proffil eich sefydliad ym mhob rhan o’r gymuned caffael cyhoeddus. Fel noddwr, byddwch yn gallu rhwydweithio a chysylltu’n bersonol â’r bobl sy’n gwneud penderfyniadau ac sy’n defnyddio eich cynnyrch a’ch gwasanaethau drwy lwyfan ar-lein arloesol a rhyngweithiol. Bydd hyn yn rhoi’r cyfle i chi gymryd rhan yn y seremoni yn ddiogel o’ch cartref neu’ch swyddfa.

Pecynnau Noddi

Mae’r pecynnau’n dechrau o £2,500 + TAW

Unig Brif Noddwr

Noddwr Categori

Noddwr Corfforaethol y Digwyddiad

Noddwr Partner y Digwyddiad

Trefnu eich Apwyntiad Gwerthu Llwytho Llyfryn Nawdd i Lawr Proffil y Gynulleidfa