Skip to the page content

 

Noddi Gwobrau GO

Bydd llawer o bobl sy’n gwneud penderfyniadau allweddol ac yn ddylanwadol ym maes caffael yn dod i wybod am eich sefydliad

Cysylltiad cadarnhaol â’r brand gwobrau mwyaf nodedig ym maes caffael yn y sector cyhoeddus yn y DU

Cyfle i hyrwyddo gallu eich cwmni ochr yn ochr ag enghreifftiau gorau’r diwydiant o ragoriaeth ym maes caffael

Hyrwyddo a brandio cynhwysfawr ar-lein cyn, yn ystod ac ar ôl y digwyddiad

Cyfle i siarad â chynulleidfa nodedig Gwobrau GO drwy fideo hyrwyddo neu fideo ohonoch yn siarad yn ystod y Seremoni Wobrwyo fyw

Dyma gyfle i arddangos eich brand i rai o’r prynwyr mwyaf dylanwadol ac eithriadol ledled Cymru ym maes caffael.

Mae marchnad gaffael sector cyhoeddus Cymru yn werth £6 biliwn y flwyddyn ar hyn o bryd. Drwy alinio eich sefydliad fel un o noddwyr Gwobrau GO Cymru 2021/22 cewch gyfle i gwrdd â phobl sy’n gwneud penderfyniadau allweddol ac sy’n ddylanwadol dros ben y sector proffidiol hwn.

Byddwch hefyd yn cael cyfle i wella proffil eich sefydliad ym mhob rhan o’r gymuned caffael cyhoeddus. Fel noddwr, cewch gyfle i rwydweithio a meithrin perthynas bersonol â phobl sy’n gwneud penderfyniadau ac sy’n defnyddio eich cynnyrch a’ch gwasanaethau.

Pecynnau Noddi

Mae’r pecynnau’n dechrau o £2,500+TAW

Unig Brif Noddwr

Noddwr Categori

Noddwr Corfforaethol y Digwyddiad

Noddwr Partner y Digwyddiad

Trefnu eich Apwyntiad Gwerthu Llwytho Llyfryn Nawdd i Lawr Proffil y Gynulleidfa