Skip to the page content

18 March 2020
Mercure Holland House Hotel
Cardiff

Home – Welsh


18 Mawrth 2020
Gwesty Mercure Holland House, Caerdydd

Dathlu Rhagoriaeth ym maes
Caffael Cyhoeddus Cymru

Mewn cydweithrediad â

Cefnogir gan

Cofrestru i Ymgeisio – Dyddiad Cau ar gyfer Ymgeisio 9 Medi 2019

Mae Gwobrau Rhagoriaeth ym maes Caffael Cyhoeddus yng Nghymru – Cyfleoedd y Llywodraeth (GO) 2019/20 yn prysur agosáu.

Mae Gwobrau GO Cymru yn cael eu cefnogi’n swyddogol gan Lywodraeth Cymru ac maent yn rhan o Ŵyl Gaffael Flynyddol Cymru. Maent yn dathlu rhagoriaeth ac arloesedd ym mhob agwedd ar gaffael ac maent yn agored i sefydliadau sector cyhoeddus, sector preifat a thrydydd sector.

Mae ymgeisio ar gyfer Gwobrau GO yn gyfle gwych i’ch sefydliad ddathlu eich llwyddiant ac arddangos cyflawniadau eich sefydliad i oreuon marchnad caffael cyhoeddus Cymru.

Dysgu mwy am Wobrau GO

Mae Gwobrau GO yn werthfawr iawn – a hynny am reswm da gan fod y safon yn parhau i godi. Rydym yn edrych ymlaen at weld yr hyn fydd gan geisiadau eleni i’w gynnig: felly gwnewch yn siŵr bod eich sefydliad yn rhan o’r dathliadau.

Grahame Steed
Prif Feirniad, Gwobrau GO Cymru