Skip to the page content

Home – Welsh

18 Mawrth 2020
Gwesty Mercure Holland House, Caerdydd

Dathlu Rhagoriaeth ym maes
Caffael Cyhoeddus Cymru

Mewn cydweithrediad â

Cefnogir gan

Mynychu Gwobrau GO

Mae Gwobrau Rhagoriaeth ym maes Caffael Cyhoeddus yng Nghymru – Cyfleoedd y Llywodraeth (GO) 2019/20 yn prysur agosáu.

Mae Gwobrau GO Cymru yn cael eu cefnogi’n swyddogol gan Lywodraeth Cymru ac maent yn rhan o Ŵyl Gaffael Flynyddol Cymru. Maent yn dathlu rhagoriaeth ac arloesedd ym mhob agwedd ar gaffael ac maent yn agored i sefydliadau sector cyhoeddus, sector preifat a thrydydd sector.

Mae ymgeisio ar gyfer Gwobrau GO yn gyfle gwych i’ch sefydliad ddathlu eich llwyddiant ac arddangos cyflawniadau eich sefydliad i oreuon marchnad caffael cyhoeddus Cymru.

Dysgu mwy am Wobrau GO

Mae Gwobrau GO Cymru yn uchel eu parch ac mae safon y ceisiadau’n codi flwyddyn ar ôl blwyddyn.  Gwnewch yn siŵr bod eich sefydliad yn gwneud cais ar gyfer Gwobrau GO Cymru 2020 ac yn cymryd rhan yn y dathliadau. Rwyf yn edrych ymlaen at adolygu’r cyflwyniadau eleni.

Mark Roscrow MBE

Prif Feirniad, Gwobrau GO Cymru

New Date Announced >