Skip to the page content

 

Home – Welsh

3 Tachwedd 2021
Gwesty Mercure Holland House, Caerdydd

Gwobrau GO Cymru 2021/22 – Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau: 5pm, 23 Medi 2021

Ymgeisio ar gyfer Gwobrau GO Noddi Gwobrau GO Categorïau’r Gwobrau

Noddi Gwobrau GO Cymru

Aliniwch eich sefydliad a’ch brand gyda Gwobrau GO Cymru a chreu perthnasoedd hirsefydlog gyda’r prynwyr caffael mwyaf dylanwadol a rhagorol ledled y wlad.

Cyfleoedd i Noddi

Gwobrau GO Cymru – Cyhoeddi’r Categorïau!

Yn ôl ac yn fyw yn y lleoliad yn 2021, mae Gwobrau GO Cymru yn dathlu’r llwyddiannau caffael gorau o bob rhan o sefydliadau sector cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector yn yr Alban!

Mae’r Gwobrau GO yn falch iawn o gyhoeddi’r categorïau mynediad ar gyfer seremoni eleni. Y ogystal â chadw’r gwobrau craidd blynyddol, sy’n boblogaidd iawn, eleni rydym wedi cyhoeddi sawl categori newydd sydd wedi’u dylunio’n benodol i gydnabod llwyddiannau arloesol yn y sector caffael.

Ymgeisio ar gyfer Gwobrau GO Categorïau’r Gwobrau

Mae’r pwysau ar gydweithwyr caffael ar draws nifer o sectorau wedi bod yn aruthrol ac ar ran BiP Solutions a’r beirniaid, mae’n bleser mawr gennyf ddiolch i bawb am eu gwaith diddiwedd dros y misoedd diwethaf.

Mark Roscrow MBE, Prif Feirniad, Gwobrau GO Cymru