Skip to the page content

 

Home – Welsh

29 Ebrill, Ar-lein

Gweld Seremoni 2020 ar Gais

Noddi Gwobrau GO

Beth am alinio eich sefydliad â gwobrau GO cewch gyfle i arddangos eich brand i rai o’r prynwyr mwyaf dylanwadol ac eithriadol ledled y wlad ym maes caffael.

Cyfleoedd i Noddi

2020 Noddwyr y Digwyddiad

Mae’n bleser gennym gyhoeddi lansiad Gwobrau GO Cymru 2020/21!

Ar agor i sefydliadau yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector, Gwobrau GO Cymru yw prif wobrau rhagoriaeth ym maes caffael cyhoeddus yng Nghymru. Mae cymryd rhan yng Ngwobrau GO yn rhoi cyfle i’ch sefydliadau godi eich proffil a chael cydnabyddiaeth gan y bobl allweddol hynny sy’n gwneud penderfyniadau sy’n arwain y ffordd ym maes caffael yng Nghymru – ein panel beirniadu Gwobrau GO.

Mae COVID-19 wedi golygu bod caffael yn cael sylw blaenllaw, a nawr yn fwy nag erioed mae’n bryd arddangos y gwaith diflino a’r ymdrech sy’n sail i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus hanfodol.

Bydd y broses ymgeisio ar gyfer 2021 yn agor cyn bo hir.

Dysgu mwy

Gweld Seremoni 2020 ar Gais

Mae’r pwysau ar gydweithwyr caffael ar draws nifer o sectorau wedi bod yn aruthrol ac ar ran BiP Solutions a’r beirniaid, mae’n bleser mawr gennyf ddiolch i bawb am eu gwaith diddiwedd dros y misoedd diwethaf.

Mark Roscrow MBE, Prif Feirniad, Gwobrau GO Cymru