9 November 2017, Gwesty Mercure Cardiff Holland House

DATHLU RHAGORIAETH MEWN CAFFAEL CYHOEDDUS

bool(false)

divider-onwhite

Derbynnir archebion yn awr!

Archebwch yn fuan rhag cael eich siomi!

Archebwch Nawr

divider-onwhite

Mae Gwobrau GO yn dod i Gymru

Rydym yn falch o ddatgelu bod enwau’r rheini sydd wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau GO cyntaf Cymru 2016/17 wedi cael eu cyhoeddi’n ddiweddar. Dyma’r gwobrau caffael gorau un yn y DU! Daw Gwobrau GO i Gymru am y tro cyntaf ddydd Iau, 6 Hydref a dyma fydd uchafbwynt Diwrnod Caffael Cymru! I weld enwau’r rheini sydd wedi cyrraedd y rhestr fer eleni, cliciwch yma.

Cynhelir Gwobrau GO Cymru ar noson Procurex Cymru Byw 2016 ar 6 Hydref 2016 yng Ngwesty’r Marriott yng Nghaerdydd. Dyma eich cyfle chi i ddathlu rhagoriaeth ym maes caffael a rhwydweithio â rhai o’r prynwyr a’r cyflenwyr mwyaf dylanwadol yn y DU.

Mae’r dyddiad ar gyfer derbyn ceisiadau i’r Gwobrau wedi cau erbyn hyn ond gallwch ddal ddod i’r seremoni tei du fawreddog drwy glicio’r botwm archebu lle isod. Ond peidiwch ag oedi dim, mae disgwyl i’r llefydd yn y Gwobrau fynd yn gyflym!

Book now

divider-onwhite

“Mae Gwobrau GO Cymru yn dathlu arferion gorau ac arloesi ym maes caffael cyhoeddus. Rwy’n annog unrhyw un sy’n prynu ar gyfer y sector cyhoeddus yng Nghymru, neu’n cyflenwi’r sector, i rannu eu llwyddiannau a helpu i ysbrydoli eraill drwy gymryd rhan.”

– Sue Moffat, Cyfarwyddwr Masnachol y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol, Llywodraeth Cymru

divider-onwhite

Dathlu rhagoriaeth caffael

Bydd wyth categori yn rhan o Wobrau GO Cymru ac maent yn agored i sefydliadau’r sectorau cyhoeddus a phreifat a’r trydydd sector. Mae posib ymgeisio am ddim a’r Gwobrau yw eich cyfle gorau chi i roi’r gydnabyddiaeth mae’n ei haeddu i’ch sefydliad yn y farchnad gaffael gyhoeddus yma.

Fel cyflenwr presennol neu ddarpar gyflenwr yn y sector cyhoeddus, Gwobrau GO Cymru yw eich cyfle chi i ddangos eich brand o flaen y prynwyr caffael mwyaf dylanwadol yng Nghymru. Drwy noddi’r Gwobrau rydych yn gosod eich brand fel un sy’n gallu cyflawni drwy fanteisio ar y cyfle prin yma i ymwneud yn uniongyrchol â’r bobl fwyaf allweddol yn y wlad o ran dylanwadu a gwneud penderfyniadau.

Eisiau gwybod beth allwch chi ei ddisgwyl drwy noddi neu fynychu seremoni anrhydeddus Gwobrau GO? Gwyliwch y fideo ar y dde i weld digwyddiad Gwobrau GO a gynhaliwyd yn yr Alban yn ddiweddar, yng Ngwesty’r Marriott yn Glasgow ar 6 Hydref 2015.

Gweld Categorïau

Gweld seremoni ddiweddar Gwobrau GO yn yr Alban

divider-onwhite

Mae 3 mis i fynd tan Wobrau GO Cymru

divider-onwhite