9 November 2017, Gwesty Mercure Cardiff Holland House

DATHLU RHAGORIAETH MEWN CAFFAEL CYHOEDDUS

divider-onwhite

Derbynnir archebion yn awr!

Archebwch yn fuan rhag cael eich siomi!

Archebwch Nawr

divider-onwhite

 

Seremoni Gwobrau GO Cymru 2017/18

Nawr ar agor ar gyfer ceisiadau; cynhelir seremoni Gwobrau GO Cymru ddydd Iau, 9 Tachwedd 2017 yng Ngwesty Mercure Holland House Caerdydd. Y Gwobrau yw uchafbwynt Gŵyl Caffael Cymru ac maent yn dychwelyd yn dilyn blwyddyn gyntaf anferth yn 2016 pryd y bu 40 yn y rownd derfynol yn cystadlu am y gwobrau clodwiw.

Yn cael eu cynnal ar noson Procurex Cymru 2017, mae Gwobrau GO Cymru yn dathlu rhagoriaeth ym maes caffael ac yn gyfle i’r rhai sy’n bresennol rwydweithio gyda rhai o’r prynwyr a’r cyflenwyr mwyaf dylanwadol yng Nghymru a thu hwnt.

 

Archebwch Nawr

divider-onwhite

“Mae Gwobrau GO Cymru yn dathlu arferion gorau ac arloesi ym maes caffael cyhoeddus. Rwy’n annog unrhyw un sy’n prynu ar gyfer y sector cyhoeddus yng Nghymru, neu’n cyflenwi’r sector, i rannu eu llwyddiannau a helpu i ysbrydoli eraill drwy gymryd rhan.”

– Sue Moffat, Cyfarwyddwr Masnachol y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol, Llywodraeth Cymru

divider-onwhite

Dathlu rhagoriaeth ym maes caffael

Mae Gwobrau GO Cymru yn agored i sefydliadau cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector. Gellir cystadlu yn rhad ac am ddim, ac mae’r Gwobrau yn rhoi’r gydnabyddiaeth ddyladwy i sefydliadau yn y farchnad gaffael gyhoeddus hon.

Fel cyflenwr presennol neu ddarpar-gyflenwr i’r sector cyhoeddus, yng Ngwobrau GO Cymru cewch gyfle i arddangos eich brand gerbron rhai o’r prynwyr mwyaf dylanwadol ym maes caffael yng Nghymru. Drwy noddi’r Gwobrau, rydych chi’n rhoi llwyfan i’ch brand fel un sy’n gallu cyflawni drwy fanteisio ar y cyfle prin hwn i ymgysylltu’n uniongyrchol â gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol a phobl ddylanwadol y wlad.

Gweld Categorïau

Gweld seremoni ddiweddar Gwobrau GO yn yr Alban

divider-onwhite

Mae 3 mis i fynd tan Wobrau GO Cymru

divider-onwhite